Organizacja pracy szkoły od dnia 18.05.2020 r.

Zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i szkolnymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w okresie pandemii, uruchamiamy od 18 maja 2020 roku na terenie Ośrodka część zajęć w formie stacjonarnej.

Są to:

od 18 maja 2020 – zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno wychowawcze

od 25 maja 2020 – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z częściowymi dydaktycznymi dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej,

od 25 maja 2020 – konsultacje dla uczniów klas ósmych

od 1 czerwca 2020 pozostali uczniowie będą mogli brać udział w konsultacjach z nauczycielami

W związku z tym zamieszczamy:

– zasady jakie obowiązują w tym okresie rodziców, uczniów i pracowników

– deklarację udziału w zajęciach na terenie szkoły

oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego (rewalidacja, zaj. opiekuńczo- wychowawcze)

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (konsultacje), zasady