XI Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne

W dniach 18- 20 października 2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach odbyły się XI Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne. W trzydniowej przygodzie udział wzięły Specjalne Ośrodki z Węgrowa, Łosic, Trzcianki, Radzynia Podlaskiego i Łodzi oraz Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128 z Łodzi. Tegoroczne hasło przewodnie „ Czerwone korale”, przybliżyło uczestnikom naszą piękną tradycję i kulturę ludową. Było to o tyle ważne, że swoją obecnością warsztaty zaszczyciła młodzież z miasta Czortków na Ukrainie: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 i Organizacja Charytatywna „Dom Miłosierdzia ‘’. Przed uczestnikami pojawiła się możliwość nie tylko twórczych działań, ale przede wszystkim wymiany doświadczeń i nauki tolerancji. Młodzież w ramach zajęć integracyjnych i rozwijających umiejętności artystyczne musiała wykazać się otwartością na inne tradycje i zwyczaje. Podczas wizyty w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach nasi artyści mogli przenieść się na staropolską wieś. Uczestniczenie w zajęciach na terenie świetnie zachowanego dworku będącego centrum edukacji kulturalnej, historycznej i ekologicznej pozwoliło na całkowite zespolenie z tematyką przewodnią warsztatów. Dodatkową atrakcją była możliwość przebrania się w prawdziwe stroje ludowe. Efekty pracy fotografa, uwieczniającego tę niebywałą podróż w czasie, obejrzeć można było 21 października podczas IX Festiwalu Twórczości Środowisk Osób Niepełnosprawnych. Na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce oprócz przedstawień będących efektem trzydniowej pracy twórczej warsztatowiczów, wystąpiły: Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27, Miejskie Przedszkole nr 17 w Siedlcach, Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach „Zameczek”, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim, WTZ w Siedlcach Caritas Diecezji Siedleckiej, Środowiskowy Dom Samopomocy przy MOPR w Siedlcach, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Dzieci Zamojszczyzny oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Siedlcach. Jak co roku wszyscy uczestnicy zaprezentowali oryginalne i niebanalne programy artystyczne.