Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Po mszy świętej podczas której podziękowaliśmy  Panu Bogu za mijający rok szkolny udaliśmy się do budynku szkoły, aby uczestniczyć w uroczystej akademii. Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Narodowego i Hymnu Ośrodka. Po przemówieniu Pana dyrektora tegoroczni absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie.

W trakcie akademii Pan Dyrektor wręczył najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe.

Nie zabrakło również wręczenia podziękowań i listów gratulacyjnych dla rodziców.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu  absolwentów  klas Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Naszym drogim Absolwentom życzymy wszystkiego najlepszego w nowym rozdziale ich życia…