List do rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli (KOG.552.135.2019)

Strajk szkolny

Ogłoszenie do Rodziców w związku
z akcją strajkową pracowników oświaty!

 

Informujemy, iż w związku z planowanym przystąpieniem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych naszej Placówki do akcji strajkowej pracowników oświaty od dnia 8 kwietnia 2019 roku, jeśli taka sytuacja wystąpi w poniedziałek przewidujemy dwa rozwiązania:

  1. Jeśli do strajku przystąpi niewielka grupa nauczycieli
    i pracowników niepedagogicznych i będziemy w stanie zapewnić właściwą opiekę Państwa dzieciom zorganizujemy w szkole zajęcia dydaktyczne lub opiekuńcze.
  2. Jeśli do strajku przystąpi przeważająca większość nauczycieli
    i pracowników niepedagogicznych i nie będziemy w stanie zapewnić wystarczającej opieki Państwa dzieciom wówczas będziemy musieli odwołać zajęcia. W takiej sytuacji przysługuje Państwu z godnie
    z przepisami dzień opieki nad dzieckiem w Państwa miejscu pracy.

Jednocześnie informujemy, że egzaminy: gimnazjalny
i ósmoklasisty odbędą się w naszej Placówce w wyznaczonych terminach.

 

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej, poprzez dziennik elektroniczny i fanpage fb Ośrodka.

 

W załączniku List do rodziców KO w Warszawie  (KOG.552.135.2019)

list do rodziców strajk

Pismo Prezydenta Miasta Siedlce

Pismo Prezydenta Miasta Siedlce