Święto Odzyskania Niepodległości

Dnia 09.11.2019 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wydarzenie to rozpoczęło się przemówieniem p. dyrektor D. Kamińskiej, która mówiła o potrzebie pielęgnowania pamięci polskiej historii.

Podczas występu przygotowanego przez p. Z. Czyżewską, p. E. Chyb- Konopczyńską i p. K. Jóźwik- Łuba uczniowie recytowali wiersze patriotyczne tłumaczące sens współczesnej polskości oraz namawiające do dostrzegania piękna ojczyzny. Poezji towarzyszyła oprawa muzyczna przygotowana przez p. M. Chojeckiego, p. M. Dunajewską- Brodzik i p. M. Mistewicz. Gromkimi brawami oklaskiwano pantomimę w wykonaniu uczniów. Uroczysty występ chóru prezentujący pieśni patriotyczne zakończył akademię.

Oprawę plastyczną uroczystości przygotował p. S. Kmiecik i p. E. Chyb- Konopczyńska.